Jakość powietrza -Małopolska

 

 

 

Uchwałą rady miasta od 1 października w Bochni powstały 2 strefy płatnego parkowania.Parkingowych zastąpiły parkomaty.

Opłaty będą pobierane teraz  na wszystkich parkingach w centrum miasta.Bezpłatne parkingi w centrum praktycznie przestały istnieć.

Parkomaty miały zwiększyć rotację pojazdów w centrum miasta i zapobiec parkowaniu pojazdów na wiele godzin.

parkomat

Sprawdziliśmy jakie stawki obowiązują w innych miastach Małopolski.

Pod uwagę brane były miasta o podobnej ilości mieszkańców co Bochnia.

Zadaliśmy następujące pytania:

1.Jakie opłaty za parkowanie obowiązują w centrum miasta a jakie poza centrum?

2.Czy strefy płatnego parkowania obsługiwane są przez parkingowych (jeśli tak to ilu zatrudnia miasto)czy parkomaty?

3.Ile miejsc parkingowych wyznaczonych  jest w centrum miasta?

4.Czy planowane są jakieś inwestycje w mieście związane z budową nowych parkingów?

Otrzymaliśmy następujące odpowiedzi z kilku miast:

Bochnia:

1.W mieście Bochnia obowiązuje płatne parkowanie w obszarze B (poza ścisłym centrum). Stawki opłat reguluje uchwała Rady Miasta nr XXXII/263/17 z dnia 30 marca 2017r.
2.Strefę obsługuje firma wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego a opłaty są pobierane poprzez parkomaty.
3.W obszarze B jest wyznaczonych około 450 miejsc postojowych.
4.W mieście w kolejnych latach planowana jest budowa nowych parkingów.

Strefa Płatnego Parkowania

II. OBSZAR B – stawki opłaty:

1. 30 min – 0,50 zł.

2. pierwsza godzina– 1,50 zł.

3. druga godzina – 1,80zł.

4. trzecia godzina – 2,00zł.

5. czwarta i każda następna godzina – 1,50zł.

6. Abonament mieszkańca – miesięczny – 10,00zł, półroczny 50,00zł, roczny 100,00zł.

7. Abonament dwutygodniowy – 75,00zł .

8. Abonament miesięczny – 150,00zł.

9. Zastrzeżone miejsce postojowe – 300,00zł miesięcznie 24/dobę (od poniedziałku do soboty).

Granice Strefy wyznaczają następujące ulice (zgodnie z granicami działek ewidencyjnych pasa drogowego):

Jana Matejki, Bernardyńska, Tadeusza Czackiego, Oracka, Solna Góra, Niecała, Piotra Galasa, Trudna, Gazaris,

Floris, prof. Stanisława Fischera, Sądecka, Henryka Sienkiewicza, Górska, Kazimierza Wielkiego.

Opłaty za parkowanie od dnia 1 października 2018 r. obowiązują na następujących ulicach i placach:

​ul. Kącik, ul. Górska, ul. Regis, ul. Różana, ul. Biała, ul. Jana Matejki, ul. Bernardyńska, ul. Gołębia, ul. Oracka, ul. Kowalska, Ul. Bracka, Pl. Gen. Okulickiego, ul. Bracka, ul. Trudna, ul. Gazaris, ul. prof.Fischera Stanisława, Pl. Gazaris, Pl. Gen. Kazimierza Pułaskiego, Pl. Bolesława Wstydliwego

 Poniżej link do strony informującej o SPP w Bochni:

 https://www.strefappbochnia.info/

Opłaty na razie pobierane są tylko w strefie B (ul. Kącik, ul. Górska, ul. Regis, ul. Różana, ul. Biała, ul. Jana Matejki, ul. Bernardyńska, ul. Gołębia, ul. Oracka, ul. Kowalska, Ul. Bracka, Pl. Gen. Okulickiego, ul. Bracka, ul. Trudna, ul. Gazaris, ul. prof.Fischera Stanisława, Pl. Gazaris, Pl. Gen. Kazimierza Pułaskiego, Pl. Bolesława Wstydliwego)

Limanowa:

1. Opłaty za parkowanie w Limanowej wynoszą : 2 zł za godzinę postoju w centrum miasta a poza centrum 1 zł za godzinę.

Istnie możliwość opłaty za część godziny np. 15 min postoju w centrum za 50 groszy.

Strefa płatnego parkowania działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00

2. Strefa płatnego parkowania opiera się o opłaty w parkomacie, prowadzi to firma zewnętrzna wyłoniona w przetargu.

3. W samym centrum miasta - strefa A- są 104 miejsca parkingowe , przy czym dotyczy to rynku i ulic przyległych, natomiast strefa B jest

w bardzo bliskiej odległości od centrum miasta i jest w niej ok 600 miejsc parkingowych.

4. Miasto Limanowa w 2019 roku w ramach realizacji programu " Rewitalizacja miasta Limanowa poprzez

zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne" planuje wybudowanie parkingu piętrowego na 270-300 miejsc

parkingowych . Planowany parking przylegał by do samego centrum miasta a wjazd będzie od ul. Księdza Łazarskiego.

Gorlice:

1. Stawki opłat:
Stawka za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w centrum miasta (w strefie A) wynosi:
• za parkowanie do 30 minut – 1zł.
• za pierwszą godzinę parkowania i kolejne godziny – po 2 zł

Strefa B za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych (miejsca postojowe przy ulicy Armii Krajowej) stawki opłat za parkowanie wynoszą :
• za parkowanie do 30 minut – 0,50zł
• za pierwsze rozpoczęte trzy godziny parkowania (łączna opłata) – 1,50zł
• za każde kolejne trzy godziny parkowania (oplata łączna) – 1,50zł

Na pozostałych ulicach ( strefa C) stawki za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych wynoszą :
• za parkowanie do 30 minut – 0,50zł
• za pierwszą godzinę parkowania i kolejne godziny – 1zł

2. Strefy płatnego parkowania obsługiwane są przez parkometry.
3. W centrum miasta wyznaczonych jest ok. 95 miejsc postojowych.
4. W roku bieżącym w ciągu dróg publicznych na terenie naszego miasta planowana jest budowa 2-ch zatok postojowych (w ciągu ulicy Słowackiego 9 miejsc postojowych i w ciągu ulicy Konopnickiej ok. 26 miejsc postojowych).

 Wieliczka:

1. Strefa płatnego parkowania obowiązuje tylko w centrum. 
Opłaty za parkowanie wynoszą:
 - 1 zł - do 30 min,
 - 2 zł - powyżej 30 min. do 60 min.,
 - 2,40 - za drugą i trzecią godzinę,
 - 2 zł - za czwartą i następne godziny parkowania.
2. Strefa obsługiwana jest przez parkomaty.
3. W strefie wyznaczonych jest 320 miejsc.
4.Brak danych

Brzesko:

1.W Brzesku nie ma podziału na strefy. Jest jeden obszar strefy płatnego parkowania.
30 minut parkowania – 1 zł.
1 godz. – 2 zł.
Opłata dzienna – 10 zł.
2. Opłata za parkowanie w SPP w Brzesku dokonywana jest przez:
- wykupienie biletu parkingowego w parkometrze
- wykupienie karty parkingowej w ogólnodostępnych oznaczonych punktach sprzedaży (kioski, sklepy)
- zakup biletu elektronicznego za pomocą aplikacji moBiLET
- wykupienie w biurze administratora SPP karty abonamentowej.
3. Od III kwartału 2018r. w SPP w Brzesku jest 788 miejsc parkingowych w tym 47 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
4. W planach budowa jest parkingu na pl. Kazimierza Wielkiego. Planowany parking zaprojektowano na 53 stanowiska w tym 3 dla osób niepełnosprawnych.

Oświęcim:

1.Strefa płatnego postoju obejmuje ścisłe centrum miasta, w tym także rejon targowiska miejskiego.
Za 30 minut postoju w strefie płatnego postoju zapłacimy 1 zł. Pierwsza godzina kosztuje 2 zł, podobnie jak czwarta i następna. Za drugą rozpoczętą godzinę zapłacimy 2,20 zł, za trzecią 2,40 zł.
2.Strefę obsługują parkomaty.
3.Strefa płatnego postoju w Oświęcimiu oferuje około 700 miejsc postojowych.
Bezpłatny parking jest przy ul. Bulwary.
Każda inwestycja drogowa miasta zakłada budowę miejsc postojowych.
4.Nowy parking typu park and ride na 300 samochodów powstaje w pobliżu dworca PKP przy ul. Powstańców Śląskich. Inwestycja zakończy się w 2020 roku

 Zakopane:

Ad. 1.Informacja na temat stawek opłat za parkingi znajduje się w regulaminie w załączniku,tam też wyszczególnionych jest 28 parkingów znajdujących się w pasie drogowym.

Ad. 2.Większość z parkingów obsługiwana jest przez parkingowych, których zatrudniają dzierżawcy, na 4 parkingach znajdują się parkomaty.

Ad. 3.W załączniku ogłoszenie o przetargu znajdzie Pan liczbę miejsc parkingowych w Zakopanem.

Ad. 4. W ramach budowy centrum komunikacyjnego przy dworcu PKP planujemy utworzenie parkingu P&R na 160 pojazdów. Parking ten przeznaczony będzie głównie dla osób przesiadających się na kolej aglomeracyjną Zakopane – Nowy Targ – Rabka.

Załącznik Pdf Parkowanie Zakopane

Nowy targ:

Informacje w pdf-ie poniżej

Pdf Parkowanie Nowy Targ

Dziękuję urzędnikom z ww. miast za pomoc w napisaniu artykułu.

pakomat-Bochnia
pakomat-Bochnia3
pakomat-Bochnia2
pakomat-Bochnia1

 

 

D.M